Flytta eller bo kvar efter pensionen?
Välj Rätt Plats för dig.

På Rätt Plats handlar om hur vi vill bo under pensionen och hur bostaden och närområdet bidrar till att vi ska kunna leva det liv vi önskar. På Rätt Plats ger dig stöd att tänka vidare kring frågor om att flytta eller bo kvar, och att den plats du bor på ska fungera bra över tid. 

Läs mer

Illustration av landskap med olika byggnader

Här visar vi tre olika exempel på situationer våra användare kan ställas inför

För dig som vill bo kvar

Många vill bo kvar där man har bott en längre tid. I filmen resonerar Eiwor och Folke om sin bostad och framtiden.

För dig som vill flytta

En bostad som passade bra tidigare i livet kanske passar sämre om hälsan eller den sociala situationen förändras. I filmen om Anna hör du hennes tankar kring att flytta.

För dig som är anhörig

Hur man ska hjälpa någon till att få ett boende som fungerar bra på äldre dar kan väcka många frågor. I filmen hör du Marias tankar kring sina föräldrars boendesituation.

Våra användare säger

Astrid Johansson
74 år, bor i lägenhet i Värnamo

“Sedan min man blev sjuk är det klart att vardagen blivit väldigt annorlunda. Vi känner ändå båda att vi verkligen vill bo kvar i villan. Det har varit bra att få tips på vilket stöd som finns från samhället i form av hjälpmedel och fixartjänster.”

Sara Adolfsson
67 år, bor i hus i Östersund

“Nu efter pensioneringen känner jag att det är dags att planera tillvaron på äldre dar. Jag har ingen brådska att flytta men med På Rätt Plats har jag fått insikter om vad som är viktigt att tänka på och vilka möjligheter som finns för att min bostad ska fungera på sikt.”

Bengt Larsson
75 år, bor i hus i Östersund

“Efter att jag har bott själv i flera år börjar jag se mig om efter något nytt. Dels börjar det kännas som en börda med allt fixande som hus och gård för med sig. Jag vill bo så att vardagen är enklare och att jag har nära till andra människor.”