Vad är en tillgänglig bostad?

I en tillgänglig bostad kan du på ett enkelt sätt röra dig in och ut ur bostaden, mellan de olika rummen, mellan våningsplan och du kan använda rummen på det sätt du önskar.

Genom att gå igenom din bostad så kan du få en uppfattning om hur tillgänglig din bostad är. Du kan du får en uppfattning om var det kan finnas behov av att göra anpassningar. På sidan “Förbättra tillgängligheten i din bostad” finner du konkreta tips på hur tillgängligheten kan förbättras.

Utemiljön som finns nära bostaden har stor betydelse för möjligheterna att kunna vistas ute. Många människor värdesätter att kunna ta sig ut för att få en nypa frisk luft, för den dagliga motionen eller för att träffa bekanta. 

Tillgängligheten i den närmaste utemiljön är därför viktig för hälsa och välmående på såväl kort som lång sikt.

Exempel på tillgängliga utemiljöer är att det finns promenadstråk som inte är alltför kuperade. Det är också viktigt att det finns sittplatser om man vill kunna sätta sig och vila. 

Vad säger lagen om tillgänglighet? 

Att bostäder ska vara tillgängliga är reglerat i lag och beskrivs i Plan- och Bygglagen samt i Boverkets Byggregler. Om du vill lära dig mer om hur det står utryckt i lagen kan du titta närmare på Boverkets hemsida om tillgänglighet. En handbok om att bygga tillgängligt är BYGG IKAPP av Elisabeth Svensson. Den går att beställa HÄR.