För företag

På Rätt Plats

Boenderådgivning där äldre personer kan hitta lokala tjänster och service för att förbättra sin boendesituation.

Se filmen till höger

Tjänsten är under utveckling och ska testas i två kommuner under 2023.

 

På Rätt Plats är en tjänst där äldre invånare får information om företag som erbjuder lokala tjänster och service för att förbättra sin boendesituation. 


Här kan serviceföretag, mäklarfirmor, trädgårdsfirmor, renoverings- och byggföretag, flyttfirmor samt fastighetsföretag enkelt nå den växande kundgruppen äldre personer. Andelen äldre 65+ i befolkningen är cirka 21% och antalet personer 80 år och äldre ökar med 50% under kommande decennier.

 

Genom ett abonnemang kan ditt företag synas i På Rätt Plats. Det ger företaget ökad synlighet för äldre personer i er kommun. Det är kunderna själva som tar initiativet att söka upp verksamheten när de är i beslutsprocessen, vilket innebär hög träffsäkerhet i marknadsföringen.

 

Vi använder oss av en certifiering av alla företag som är kopplade till På Rätt Plats vilket garanterar kunderna att ditt företag har kunskap om äldre kunder och deras behov. Vill du veta mer? Kontakta oss på rattplats@gmail.com

 

I bildspelet nedanför ser du några exempel på hur sidorna där företag presenteras ser ut.