För kommuner

Under våren 2023 förbereder vi Tjänsten för lansering i två kommuner . På sikt kommer svenska kommuner att kunna abonnera på På Rätt Plats. Genom abonnemanget ges invånare i kommunen fri tillgång till boenderådgivningstjänsten.

 

Tjänsten har utvecklats vid Lunds universitet i samarbete med äldre personer, intresseorganisationer och företrädare för kommuner och bostadssektorn. 

 

På Rätt Plats är ett hälsofrämjande stöd för äldre att vara proaktiva kring sin boendesituation och bli medvetna om vad de själva kan förändra för att framtidssäkra sin bostad, underlätta sin vardag eller att flytta till en ny bostad.

 

Att som äldre bo i en välfungerande  bostad skapar hållbara förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv. Det bidrar till minskade eller fördröjda behov av insatser från kommunen.

 

Boenderådgivning kan även påverka flyttkedjor i kommunen då fler personer gör ett aktivt val att flytta.

 

Genom ett eget konto i På Rätt Plats kan användaren:

  • Reflektera över hur åldrandevänlig nuvarande bostad är
  • Lära sig mer om olika möjligheter att “framtidssäkra” bostaden
  • Lära sig mer om saker som är viktiga att tänka på vid en flytt på äldre dagar
  • Lära sig mer om olika typer av boendealternativ och servicemöjligheter
  • Få direkt kontakt med kommunala insatser
  • Få direkt kontakt med lokala privata företag såsom mäklare, snickare och RUT-företag.

En väl utnyttjad boenderådgivning för äldre i din kommun innebär en ökad rörlighet på bostadsmarknaden samt gynnar lokalt företagande.

Vill du veta mer om hur din kommun kan erbjuda servicen till sina invånare? Kontakta oss på rattplats@gmail.com